naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining lKorte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
Lax Vox

 
 

English | Deutsch | Suomaleinen

De Lax Vox methode is een praktische methodiek, met als doel de bevordering van efficiënt stemgebruik waar het gaat om draagkracht, klank en belastbaarheid.
Met name sprekers die (te) veel spanning gebruiken bij het stemgeven hebben baat bij de techniek. Een groot voordeel van de techniek is, dat deze vrij snel zelfstandig kan worden gebruikt.
Ook helpt de techniek bij oververmoeide of zwaarbelaste stemmen - na een korte tijd is herstel van de stem voel- en hoorbaar.

De naam LaxVox is ontstaan uit de samenstelling van twee latijnse woorden “lax” (van laxare - verwijden, verruimen, los maken, ontspannen of: laxus = ruim, wijd, los, slap) en “vox” (vox, vocis = stem, klank, geluid).

Lax Vox maakt gebruik van een siliconen slang van 35 cm lang met een doorsnee van 9x12 mm en een flesje [50 cl] gevuld met 2 tot 3 cm water.
Het gebruikte materiaal voor de slang moet het predikaat 'voor medisch gebruik' dragen. Siliconenslang is uitermate geschikt door flexibiliteit en textuur (voelt zacht aan). Voor het flesje wordt bij Rond Je Stem de voorkeur gegeven aan een "dopper", maar een willekeurig waterflesje of een bidon met vergelijkbare diameter is meestal al geschikt voor het doel.
Het ene uiteinde van de slang wordt in de mond te genomen en het andere uiteinde steekt in het flesje, onder water. Daarna 'vocaliseert' men door het buisje waarop het water begint te bubbelen. Dat is dan ook de reden dat er vaak met de term 'Bubbelen' of 'Bubbeltechniek' naar deze methode wordt verwezen. De ademstroom mag niet langs de lippen of door de neus ontsnappen. Vervolgens gaat men, afhankelijk van het doel waaraan wordt gewerkt, aan de slag met stemvariaties.

De techniek, die in de (zeer uitgebreide en internationale) literatuur op verschillende manieren is onderzocht en beschreven is in 1990 praktisch ingezet in de praktijk door Mw Marketta Sihvo (Finland) en daarna in 1991 samen met KNO arts dr. Ilter Denizoglu (Turkije) verder bekend gemaakt. Het onderzoek dat aan Lax Vox ten grondslag ligt, is vergelijkbaar met het onderzoek naar de werking van "het rietje van Titze" - het effect (verlengen van het aanzetstuk en de daardoor onstane drukverschillen in het aanzetstuk) berust op hetzelfde principe. Lees meer over de werking van LaxVox op deze webpagina (Timmy Hartman)

Het heeft een tijd geduurd voordat het nut, de toepasbaarheid en het effect van deze methodiek werden ingezien en de mogelijkheden en toepassingen werden verkend door o.a. logopedisten en zangdocenten en -pedagogen. Vanaf 2012 lijkt de methode echter sterk aan populariteit te hebben gewonnen. Niet alleen de presentaties van Mw. Sihvo tijdens internationale stemsymposia hebben daartoe geleid, maar zeker ook de activiteiten van degenen die als eerste belangstelling hadden voor de methode.

Eén van de eerste aanbieders in Nederland - de houder van de Wageningse Logopediepraktijk Timmy Hartmann en haar studiegenoot René Weide - hebben de methode in het kader van hun studie “stemspecialisatie” aan de Hogeschool van Utrecht vertaald en uitgelegd in het Nederlands zijn. Zij deden dit met medeweten en goedvinden van Marketta Sihvo. Op de pagina van hun website LaxVox logopedie Wageningen is veel (praktische) informatie over de methode te vinden.

De officiële site van Lax Vox kan in het Engels en in het Turks worden bekeken

Lax Vox wordt aangeboden door meerdere logopediepraktijken (en) ondermeer (voor zover hier bekend) door:

Logopedie Wageningen / Timmy Hartmann
http://www.logopediewageningen.nl/timmyhartmann.html
met de pagina’s Hoe?
en Wat?

Logopedie praktijk Heerhugowaard / René Weide
www.logopedieheerhugowaard.nl

Ad Voice / Debby Mureau
“Oefengang bij methode Lax Vox”

Adempunt / Yolande Kylstra
“3 Lax Vox videolessen”

Universal voice institute / Alberto ter Doest (voorheen: Singasong)
"stemoefening lax vox"

Vergelijkbare, specifiek inhoudelijke informatie in artikelvorm:

Bulletin van de Nederlandse Vereniging van zangpedagogen (maart 2012)
NVZ Bulletin (maart 2012)

Engelstalig (Marketta Sihva and Ilter Denizoglu):
LaxVox.com

Duitstalig (Stephanie Kruse):
LaxVox.de

Finstalig (Jaana Tyrmi):
http://www.refluksi.fi/232

LaxVox siliconen slang op lengte snijden (korte "tutorial")
Instructie voor beginners (deel 1)
Instructie voor gevorderden (deel 2)
Duur: totaal 51 seconden

klik hier om LaxVox materiaal aan te schaffen.


Ga voor andere pagina's over spraakhulpmiddelen naar:

De kiezelstenen van Demosthenes
Het Spreekbeentje
Het rietje van Titze
De Vibrator
Lax Vox


 

 

 

Rond Je Stem is een initiatief van Alex Boon
Rond Je Stem is an initiative of Alex Boon

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2006 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming vande eigenaar.
 
 
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 01-08-2018
Huidige datum:

 

 terug naar boven