speeltaal
Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

 

SpeelTaal - De Cursus

 

De "Cursus* Speeltaal" is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten, orthopedagogen, remedial teachers en schoolteams.

Na het volgen van de cursus is een deelnemer in staat om binnen de eigen werkomgeving materiaal (spellen) te genereren, geheel op eigen wijze en passend binnen de structuur de populatie en actualiteit van de werkomgeving (meestal: school) .

De cursus neemt 2 dagdelen beslag. De cursus kan een vervolg van enkele nader te plannen ochtenden krijgen, om de praktijk te faciliteren, te stimuleren en/of te evalueren. Locatie: directe werkomgeving cursist.

* De eerste helft van de cursus krijgt in geaccrediteerde vorm gestalte via de studiedag SpeelTaal bij Scholing Randstad West.

Zie: Activiteiten