speeltaal
Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie
 

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

 

SpeelTaal - De Workshop

 

De "Workshop* Speeltaal" is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten, orthopedagogen, remedial teachers en schoolteams.

Na het volgen van de korte workshop (dagdeel) heeft een deelnemer een concreet beeld van de werkwijze en voelt zich geïnspireerd om taal anders te observeren, benaderen en stimuleren. Het experiment kan beginnen vanuit de eigen specifieke deskundigheid in combinatie met een nieuwe, speelse impuls. Bij een lange workshop (dag) is de theoretische inleiding grondiger en wordt meer tegemoetgekomen aan de behoefte van volwassenen om te 'weten'.

Een korte workshop duurt een ochtend of middag, een lange workshop neemt 1 hele dag in beslag. Locatie: directe werkomgeving cursist of in Den Haag

* Krijgt in in geaccrediteerde vorm gestalte via de cursus SpeelTaal bij stichting Scholing Randstad West.

Zie: Activiteiten