Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

disclaimer

Contact:

Correspondentieadres:
Schipperstraat 31/33
2584 VM Den Haag

Telefoon:
070-3060840

Email:
speeltaal informatie

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

 

SpeelTaal - Het Materiaal

 

Onderaan deze pagina staan 2 voorbeelden van materiaal. Materiaal dat eigenlijk niet veel anders is dan een beschrijving van een spel. Dat spel zou er heel anders hebben uitgezien als u het met uw kinderen had bedacht of gespeeld. Elke spelleider heeft andere inzichten, prioriteiten en een andere blik op kinderen. Het getoonde materiaal is slechts een voorbeeld van hoe de principes van SpeelTaal kunnen worden uitgewerkt.

Aan elk spel is een korte verklaring toegevoegd, die de relatie tussen het spel, de taaldoelen en taalontwikkeling die deel uit maakt van de persoonlijke ontwikkeling wil leggen.

De houding en positie van de spelleider (zie ook: de inhoud onder het kopje 'volwassenen') is bij het spelen van cruciale betekenis: flexibel genoeg om het spel alle kanten op te laten gaan, maar gestructureerd genoeg om het gedrag van de kinderen te observeren en te duiden, en de ontwikkelingskansen voor elk van de kinderen in te zien. TaalSpel moet bruisen: kinderen rennen en bewegen, lachen, schreeuwen, ruziën, zweren samen, zijn inventief en emotioneel op allerlei manieren maar hebben vooral veel plezier in of stevig de balen van het spel. Zo leren ze nu éénmaal.

Spel 1(pdf) - Target / computerspel (zonder computer)

Spel 2 (pdf) - Doorgeven / estafette

PDF-bestanden kunt u lezen met Acrobat Reader©. Deze kunt u downloaden bij Adobe. SpeelTaal is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.