google
Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

disclaimer

Contact:

Correspondentieadres: Hulshorststraat 224
2573 ES Den Haag

Telefoon:
070-3060840

 

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

 

SpeelTaal - Links

 

Stichting Taalvorming - voorheen: taaldrukwerkplaats. Landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van taalvorming en onderwijs-vernieuwing. Behalve dat hier oog is voor wat je met taal kunt doen, wordt op innovatieve wijze met taal(stimulering en ontwikkeling) omgegaan. Projecten op alle nivo's: van vroegschoolse educatie tot HBO, ouders en buurtbewoners.

Taalsite - Nederlandse taal in het basisonderwijs. Deze site bevat direct te gebruiken lessen, kerndoelen en een lexicon met begrippen die met taal en taalonderwijs te maken hebben. U kunt vragen stellen, discussie voeren over taal op school en bijdragen aan de agenda.

Taalvorming en Taaldrukken - door Henk van Faassen wordt op deze plek verband gelegd tussen taal, taaldrukken, -vorming, -expressie, -visualisatie en beeld. Alles op een inspirerende, goed onderbouwde en praktische wijze die getuigt van ervaring en vakmanschap.

Onze Taal - Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers, met een tijdschrift, een taaladviesdienst en een website. Ook door middel van congressen en boeken wordt voorlichting over het Nederlands gegeven.

Stichting Beleven - Houdt zich met kunst, kinderen, maar vooral, op deze link, met verhalen bezig.

Kind en taal - Praktische site voor opvoeders. Alles over taal, taalontwikkeling en taalleren bij jonge kinderen. Met checklists en adviezen.

Taalexpert - Taalexpert is een digitaal platform over taalproblemen bij kinderen. Deze technische site biedt een schat aan definities en praktische informatie. De site is verdeeld in 3 onderdelen: Ketenzorg, Logopedie en Het Kind.

NVLF - Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Thuisbasis voor logopedisten.

Hogeschool Utrecht - Centrum voor paramedische studies / Post HBO

Nederlandse taal Startpagina - Startportaal boordevol links die met de Nederlandse taal te maken hebben.

Taal Startpagina - Startportaal boordevol links die met taal te maken hebben.

Didactiek Startpagina - Startportaal boordevol links die met didactiek te maken hebben.

Onderwijsadvies Startpagina - Startportaal boordevol links die met onderwijs te maken hebben.

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? (Copyright: ted.com)
Sir Ken Robinson makes an entertaining (and profoundly moving) case for creating an education system that nurtures creativity, rather than undermining it. With ample anecdotes and witty asides, Robinson points out the many ways our schools fail to recognize -- much less cultivate -- the talents of many brilliant people. "We are educating people out of their creativity," Robinson says. The universality of his message is evidenced by its rampant popularity online. A typical review: "If you have not yet seen Sir Ken Robinson's TED talk, please stop whatever you're doing and watch it now."
Sir Ken led the British government’s 1998 advisory committee on creative and cultural education, a massive inquiry into the significance of creativity in the educational system and the economy, and was knighted in 2003 for his achievements.
Robinson’s TEDTalk was released in June 2006 

Rond Je Stem - Initiatief van Alex Boon. Voor beroepssprekers: stemtraining, stemcoaching, stemtherapie, stemregie. Werk voor expressie en waarneming, stemgebruik en spraak, communicatie en presentatie, persoonlijkheid en dynamiek. Ook met: de enige "cursus stemtrainer" in Nederland

Mail voor suggesties de webmaster.

- naar boven -