Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

disclaimer

Contact:

Correspondentieadres: Hulshorststraat 224
2573 ES Den Haag

Telefoon:
070-3060840

 

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

 

SpeelTaal - Doelstelling

 

SpeelTaal stimuleert volwassenen en kinderen om elk op eigen wijze en binnen de eigen mogelijkheden taal tot ontwikkeling te brengen.

Daarbij wordt gestreefd naar een leer/speelvorm waarbinnen ieders specifieke dynamiek een rol in de communicatie speelt.

De manier waarop dit gebeurt bepaalt voor een groot deel de vorm en impact die taal zal hebben, met rijke en eindeloos variërende taalvormen als resultaat.

SpeelTaal inschakelen kan:

  • voor advies, begeleiding en scholing binnen uw bureau, instelling of school
  • met workshops en cursussen voor u of uw team
  • om taalontwikkeling als actief en zichtbaar element een rode draad te laten vormen in uw onderwijs
  • om uw specifieke kennis en vaardigheden te 'vertalen' in praktische activiteiten

Neem contact op via speeltaal informatie voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden, of bel 070-3060840