Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

Contact:

Correspondentieadres: Hulshorststraat 224
2573 ES Den Haag

Telefoon:
070-3060840

 

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

 

SpeelTaal - Disclaimer

Bij deze verklaart de initiatiefnemer van SpeelTaal dat zowel de inhoud als de naamgeving van dit project en de bijbehorende website te goeder trouw tot stand zijn gekomen vanuit eigen werk, principes, associaties en ideeën.

Linkpagina

Dat er in het verleden initiatieven zijn genomen onder dezelfde naam, was initiatiefnemer tijdens de ontwikkel- en aanloopfase niet bekend. Er bestaat geen samenwerking, inhoudelijke of vormrelatie tussen de hieronder genoemde gelijknamige initiatieven (Speeltaal) en "SpeelTaal".

Bedoelde initiatieven zijn:

'Speeltaal' - taalverwerving 0 tot 4 jarigen. Inhoud: een uitnodigend activiteitenprogramma dat de taalvaardigheid van kinderen stimuleert. Benadert taalontwikkeling vanuit de kunstvakken. Ontwikkeld in het kader van project Meertaligheid in Rotterdam, St. de Meeuw en St. Kunstzinnige Vorming. Vorm: geïllustreerd A4 boekwerk. Uitgever: Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn / Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 1995. Auteurs: Geesken Bloemendal-ter Horst en Nanda van Beek.

'Speeltaal' - hulpmiddel om de taalstimulering voor peuters en kleuters op elkaar af te stemmen, zowel in het Nederlands als in het Turks. Er wordt gewerkt aan de hand van themadozen in gevarieerde verpakkiing (bijv. rugzak of koffer). Het programma sluit aan bij verschillende bestaande methoden (bijvoorbeeld de 'doetaal-aanpak') Ontwikkeld door OG Midden IJssel in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en Stichting Raster in Deventer, ondersteund door de KPC groep. Vorm: set handleidingen. . Uitgever: Berkhout, Nijmegen 1988. Auteurs: Helene Bakker en Marian Hoefnagel - Ondersteuningsbureau van Stichting Geïntegreerd Achterstandbeleid en Onderwijs Deventer.

- naar boven -