Activiteit>
De eerstvolgende aktiviteiten op datum en locatie

Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

disclaimer

Contact:

Correspondentieadres: Hulshorststraat 224
2573 ES Den Haag

Telefoon:
070-3060840

 

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

SpeelTaal | voor kinderen en voor opvoeders
een initiatief van Alex Boon

 

Taal is broodnodig.
Voor taal is in speciale situaties (speciaal onderwijs,bijvoorbeeld) speciale aandacht nodig. Activiteiten, vanuit taalontwikkelings-perspectief bekeken.

Taal in de ruimste definitie. Taal is niet alleen schrift of spraak, maar ook spelen, handelen, bewegen, waarnemen, emotie. Bij SpeelTaal wordt de definitie "alles=taal" gehanteerd.

Denken, taal, spreken - aan het één is niet altijd af te lezen hoe het er met het ander voorstaat. Interactie maakt dan meer duidelijk dan een oordeel.
Ieder kind heeft immers het recht om op geheel eigen wijze deel te nemen of afstand houden!

Deze site gaat uit van de stelling dat: spelen* = taal, taal = spelen
*Vul daarbij naar believen een term in (kunst, fietsen, kijken, bewegen, enz.).
Als je er van uit gaat dat alles taal is, is taal in alles te observeren.
Als je n.a.v. die observatie een doel voor ogen krijgt, is er een spel te bedenken dat zich in de richting van dat doel beweegt. Bedenk welke principes je nodig hebt, en ontwerp je spel. Maak je niet druk om de spelregels, die verzinnen de kinderen wel.
Vervang ook eens het woordje taal door: rekenen, wereldoriëntatie, geschiedenis, techniek, koken, leven…

- naar boven -

Speeltaal is ontwikkeld voor kinderen binnen elke vorm van primair onderwijs. Speeltaal creëert een dynamiek waarbinnen kinderen van alle leeftijden en elke taalvaardigheid elkaar stimuleren om te spelen, denken, fantaseren, luisteren en spreken.

Speeltaal is ontwikkeld voor logopedisten en leerkrachten, groepsleiders en ouders. Zij worden gestimuleerd om de taalontwikkeling van hun kind te zien als een proces van het kind zelf. Taal is niet alleen maar taal. Taal is ook ervaren, beleven, spelen, maken, zoeken, vechten, genieten, denken en spreken. Alles is taal en taal kan dus op vele manieren worden geëvalueerd, gestructureerd of gestimuleerd.

Speeltaal kent evenveel verschijningsvormen als het aantal kinderen en volwassenen dat zich er mee bezig houdt. De vorm is wel van belang, maar het contact en de interactie zijn van cruciale en bepalende waarde.

Speeltaal activeert taalbeleving en -ontwikkeling op een plezierige en energieke manier. Laat u inspireren door deze site en neem contact met de auteur op.

- naar boven -