Vormgeving en inhoud
Alex Boon

Copyright © 2006 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de copyright eigenaar.

disclaimer

Contact:

Correspondentieadres: Hulshorststraat 224
2573 ES Den Haag

Telefoon:
070-3060840

 

SpeelTaal
maakt deel uit van
Rond Je Stem

 

SpeelTaal - Activiteiten

 

Workshops voor (voor schoolteams, logopedisten, leerkrachten, remedial teachers en leerkrachtondersteunend personeel) kunnen landelijk worden gegeven.

Verder wordt momenteel de workshop SpeelTaal voor logopedisten aangeboden door stichting Scholing Randstad West

Accreditatie is aangevraagd

Voor aanmelding: Zie de site van Scholing Randstad West

Breng een bezoekje aan de Linkpagina